Περιγραφή

Το συγκεκριμένο έργο επιχειρεί να αντιμετωπίσει την έλλειψη αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση σχετικά με:

α) την ποιότητα της προσχολικής αγωγής και

β) την έλλειψη αξιόπιστων και έγκυρων εργαλείων αξιολόγησης  στην Ελλάδα.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσω της χρήσης εργαλείων που αξιολογούν το περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Για το προτεινόμενο έργο οι κλίμακες αξιολόγησης ECERS-R (Early Childhood Environment Rating Scale-Revised) και ECERS-E (Early Childhood Environment Rating Scale-Extension)  θα εφαρμοσθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Τα εργαλεία αξιολόγησης ECERS-R & ECERS-E είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και έχουν εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα στις ΗΠΑ αλλά και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
 
Στο έργο αυτό θα συνεργαστούν επιστήμονες από 5 Πανεπιστημία με την υποστήριξη 4 μετακαλούμενων ερευνητών διεθνούς κύρους.  Επιπρόσθετα, θα συμμετάσχουν 20 νηπιαγωγοί ως αξιολογητές από 600 τάξεις κέντρων προσχολικής αγωγής, τα οποία θα επιλεχθούν με τυχαία δειγματοληψία.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος είναι τα εξής:

1) η αξιολόγηση της προσχολικής εκπαίδευσης και η πολιτισμική προσαρμογή των εργαλείων στην ελληνική γλώσσα,
2) η ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης για αξιολογητές και η δημιουργία και παροχή ενός πακέτου κατάρτισης,
3) η κατασκευή μιας διαδικτυακής τοποθεσίας,
4) η ταυτοποίηση των αδυναμιών και η παροχή στοχευόμενων κατευθυντήριων γραμμών για περαιτέρω αποτελεσματικές παρεμβάσεις στα κέντρα προσχολικής αγωγής,
5) η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με πληροφορίες, για συγκριτικές μελέτες με άλλες χώρες και
6) η ανάπτυξη νορμών αξιολόγησης για την παρεχόμενη ποιότητα κάθε προσχολικής μονάδας αλλά και για καθέναν απ’ τους δείκτες των οργάνων αξιολόγησης.

previous works
Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνεται άμεσα τα νέα μας!