Σκοπός

Ο κύριος σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η αξιολόγηση αυτή θα απεικονίζει, με επιστημονικό και αντικειμενικό τρόπο, την ποιότητα που προσφέρουν οι παιδικοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία στα παιδιά. Η συλλογή των εμπειρικών δεδομένων για όλες τις διαστάσεις της προσχολικής εκπαίδευσης (π.χ. αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, υποδομές, αλληλεπιδράσεις παιδαγωγού-παιδιού) θα επιτρέψει στη διαμόρφωση μιας τεκμηριωμένης συνολικής άποψης σχετικά με προσχολική εκπαίδευση, παρέχοντας έτσι πολύτιμες πληροφορίες και γνώσεις για τις κρατικές αρχές. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχουν στις αρχές τις δυνατότητες για εστιασμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις. Ως εκ τούτου, ο τελικός σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να κινήσει τις διαδικασίες για την αναβάθμιση της ποιότητας της προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα στο ίδιο επίπεδο με αυτό των πιο ανεπτυγμένων χωρών.
previous works
Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνεται άμεσα τα νέα μας!