Επιστημονική Συνάντηση

Επιστημονική Συνάντηση
Η Επιστημονική Συνάντηση του προγράμματος όπου συμμετείχαν η Επιστημονική Υπεύθυνος, μέλη της 1ης ερευνητικής ομάδας, μετακαλούμενοι ερευνητές, Σχολικοί Σύμβουλοι Προσχολικής Αγωγής, και Προϊστάμενοι και Παιδαγωγοί Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, πραγματοποιήθηκε στην Θεσ/νίκη, στο ξενοδοχείο MediterraneanHotel, από 22 έως 24 Φεβρουαρίου 2013. Στόχος της συνάντησης ήταν η προετοιμασία των Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής, των Προϊσταμένων και των Παιδαγωγών Δημοτικών Παιδικών Σταθμών για την εφαρμογή της πιλοτικής έρευνας. Η δομή της συνάντησης περιελάμβανε διαλέξεις,workshopsκαι ομάδες συζήτησης. Τα θέματα της συνάντησης ανέπτυξαν η Επιστημονική Υπεύθυνος κ. Ζαχοπούλου, ο υπεύθυνος της 1ης ερευνητικής ομάδας κ. Γραμματικόπουλος και η μετακάλουμενηερευνητήτρια κ. ElianaBhering (SaoPaulo, Brazil).

Φωτο 1. Οι συμμετέχοντες της Επιστημονικής Συνάντησης
Φωτο 2. Η κ. Bhering στη διάρκεια διάλεξης
Φωτο 3. Ο κ. Γραμματικόπουλος στη διάρκεια ενός workshop


Πρόγραμμα Επιστημονικής Συνάντησης

«Θαλής: Αξιολόγηση της ποιότητας στην προσχολική αγωγή»
Θεσ/νίκη, 22-24 Φεβρουαρίου 2013

1η Ημέρα

Ώρες

Πρόγραμμα

10.00-10.15

Χαιρετισμοί επισήμων

 

Χαιρετισμός από εκπρόσωπο του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 

10.15-10.30

Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος

 

Ευρυδίκη Ζαχοπούλου, επιστημονική υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος

 

10.30-11.30

Θεωρητική προσέγγιση των οργάνων αξιολόγησης, Β. Γραμματικόπουλος

 

Θεωρητικά θέματα σχετικά με την φιλοσοφία των οργάνων αξιολόγησης

 • Βασικές αρχές του ECERS (environment, safety/health, activities/interactions)
 • Αξιολόγηση δομών και διαδικασίας

 

Γνωρίζοντας τα «θέματα» των οργάνων αξιολόγησης

 • Οι υποκλίμακες
 • Επεξηγήσεις

 

Γνωρίζοντας τη διαδικασία αξιολόγησης των «θεμάτων»

 • Ημερήσιο πρόγραμμα (π.χ. υπολογισμός του σημαντικού μέρους της ημέρας)
 • Πρακτικές συμβουλές για τη συμπλήρωση των οργάνων μέσω της παρατήρησης
 • Θέματα αξιοπιστίας

 

Διάλειμμα για καφέ

12.00-14.00

Παρακολούθηση video & πρακτική εξάσκηση , E. Bhering

 

 • Εξοικείωση με τους δείκτες
 • Πρακτικά ζητήματα σχετικά με τους δείκτες
 • Συζήτηση για τους δείκτες
 • Παρατήρηση video & βαθμολόγηση
 • Συζήτηση για τη βαθμολόγηση των θεμάτων

 

Γεύμα

16.00-17.30

Διεθνείς πρακτικές στην προσχολική εκπαίδευση, E. Bhering

 

 • Ενημέρωση & συζήτηση για τις διεθνείς πρακτικές στην προσχολική εκπαίδευση

2η Ημέρα

09.30-11.30

Παρακολούθηση video & πρακτική εξάσκηση , Ε. Ζαχοπούλου

 

 • Παρατήρηση
 • Συμπλήρωση (σημειώσεις στο φύλλο βαθμολόγησης)

 

Διάλειμμα για καφέ

12.00-14.30

Βαθμολόγηση οργάνου αξιολόγησης & έλεγχος αξιοπιστίας, Β. Γραμματικόπουλος

 

 • Βαθμολόγηση θεμάτων
 • Έλεγχος αξιοπιστίας

 

Γεύμα

17.00-18.30

Οργανωτικά και διαδικαστικά ζητήματα, Ε. Ζαχοπούλου

 

 • Πρακτικά ζητήματα (πιλοτική & κύρια έρευνα, παραδοτέα κλπ.)
 • Γραφειοκρατικά ζητήματα (δικαιολογητικά μετακινήσεων, αποδείξεις κλπ.)

 

3η Ημέρα

09.30-11.00

Παρακολούθηση video & πρακτική εξάσκηση , E. Bhering

 

 • Παρατήρηση
 • Συμπλήρωση (σημειώσεις στο φύλλο βαθμολόγησης)

 

Διάλειμμα για καφέ

11.30-13.00

Βαθμολόγηση οργάνου αξιολόγησης & έλεγχος αξιοπιστίας, Β. Γραμματικόπουλος

 

 • Βαθμολόγηση θεμάτων
 • Έλεγχος αξιοπιστίας

 

Γεύμα-αποχαιρετισμός

 

previous works
Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνεται άμεσα τα νέα μας!